dr hab. Marek Kejna, dr Mieczysław Kunz

Dodano 17. grudnia 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Powitanie uczestników.
X-lecie obchodów Dnia GIS-u na UMK w Toruniu. Co to jest GIS?