Doświadczenia estetyczne: Dissensus czy konsensus?

Dodano 15. listopada 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
"Doświadczenia estetyczne: Dissensus czy konsensus? Ciągłość czy zerwanie?"
8 XI 2013r

Wykład prof. dr hab. Iwony Lorenc z Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzony w ramach Kopernikańskich Wykładów w Humanistyce