Dokąd zmierza nauka?

Dodano 9. grudnia 2014 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Jaki wpływ na postęp w nauce mają nowoczesne technologie? W jakim kierunku zmierzamy? Wreszcie - co czeka naukę w przyszłości? Takie pytania stawiał, i jednocześnie starał się znaleźć na nie odpowiedź dr inż. Maciej Pańka, kierownik Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania UMK. Wykład stanowił wprowadzenie do zajęć Uniwersytetu Młodych - projektu edukacyjnego Fundacji Amicus UNC realizowanego we współpracy z pracownikami naukowo-dydaktycznymi UMK.