Daniel Price, School of Mathematical Sciences, Monash University, Australia

Dodano 6. września 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Smoothed PGrid magnetohydrodynamics (MHD)