Chemiczne sztu(cz)ki

Dodano 27. kwietnia 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Chemiczne sztu(cz)ki - pokaz przygotowany na X Toruński Festiwal Nauki i Sztuki przez członków Studenckiego Koła Naukowego Chemików.

Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV
Anna Mujta, Adrian Szadowiak