Atlas nauki - sprawdź swój archipelag wiedzy

Dodano 25. maja 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Wizualizacja nauki (Science Mapping) jest nowym kierunkiem badań interdyscyplinarnych, pozwalającym na głębsze poznanie i analizę postępu naukowego w skali globalnej. Kompletny Atlas Wizualizacyjny w formie plakatów prezentowano na WMiI UMK po raz pierwszy w Polsce dzięki uprzejmości kuratora wystawy prof. Katy Börner z Indiana University.Wystawę na 11 TFNiS przygotowały dr Veslava Osińska z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK oraz Edyta Krużyńska i Bożena Bednarek-Michalska z Biblioteki Uniwersyteckiej.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, J. Janik