112 Copernicium

Dodano 5. lutego 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Nowoodkryty przez niemieckich uczonych pierwiastek będzie nazywał się Copernicium. Prof. J. Łukaszewicz, dziekan Wydziału Chemii UMK, przedstawia właściwości nowego pierwiastka.

Zespół redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, K. Pochylski, J. Janik