Za kurtyną resocjalizacji

Dodano 16. kwietnia 2015 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
27 marca 2015 na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się już druga Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Za kurtyną resocjalizacji” tym razem pod hasłem „Zdemoralizowana współczesność”. Organizatorami konferencji był Wydział Nauk Pedagogicznych UMK oraz Studencka Sekcja Resocjalizacji.