"Za kulisami. Toruńskie spotkania wokół dramatu" - Anastazja Wiekszyna "Tłumacz na scenie: jak przekład literacki sprawdza się w akcji"

Dodano 2. maja 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Za kulisami. Toruńskie spotkania wokół dramatu to planowany przez Wydział Filologiczny UMK cykliczny (co dwa lata) festiwal poświęcony dramatowi: dramatopisarstwu, przekładom dramatu, krytyce dramatu i reżyserii dramatu. Pierwsza edycja zostanie poświęcona dramatowi rosyjskiemu i ukraińskiemu. Festiwal ma być platformą spotkań, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania kontaktów pomiędzy literaturoznawcami, dramatopisarzami, tłumaczami, reżyserami, krytykami teatralnymi i literackimi oraz twórcami kultury. Pierwsza edycja festiwalu współorganizowana była przez Agencję Dramatu i Teatru w Warszawie, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu oraz Instytut Polski w Moskwie.