Z problematyki prawa do zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą- wybrane zagadnienia problemowe na tle najnowszych zmian legislacyjnych

Dodano 22. kwietnia 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Łukasz Jurek, Katolicki Uniwersytet Lubelski