XII Uniwersytecki Koncert Charytatywny

Dodano 2. grudnia 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Zapraszamy na Koncert Charytatywny, który 8 grudnia o godzinie 18.00 w Klubie Od Nowa, pod hasłem „Lepsze jutro”, zainauguruje nowe przedsięwzięcie dobroczynne UMK.

Głównymi gośćmi wieczoru będą: Hanna Banaszak i Jan Ptaszyn Wróblewski. Jak co roku, przeprowadzona zostanie także aukcja przedmiotów ofiarowanych przez darczyńców, m.in. obrazy artystów z Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zebrane podczas Koncertu pieniądze zasilą fundusz stypendialny, który ulokowany zostanie na wydzielonym subkoncie Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici. Stypendystami będą wychowankowie domów dziecka, którzy rozpoczną studia na UMK oraz uczniowie Zespołu Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie, znajdujący się w najtrudniejszej sytuacji materialnej.