X Uniwersytecki Koncert Charytatywny

Dodano 11. stycznia 2012 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Uniwersyteckie Koncerty Charytatywne na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Grabiu odbywają się już od 10 lat. Podczas uroczystości regularnie występuje chór Gaudio Affecti pod dyrekcją Krzysztofa Zaremby, a koncerty od początku prowadzi Marzena Słupkowska. W tym roku ze specjalnym recitalem wystąpiła Edyta Geppert.

Zespół Redakcyjny UMK TVM. Krzyżanowska, J. Janik