WZROST - projekty badawcze

Dodano 9. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Filmy prezentujące projekty badawcze, które mają być prowadzone na interdyscyplinarnych studiach doktoranckich matematyczno - przyrodnicznych, realizowanych w ramach
projektu WZROST- "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych."