WZROST na UMK

Dodano 23. kwietnia 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno-przyrodniczych" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Temat przybliża 41 odcinek serii Siła Wiedzy.