WZROST 2015 - Dyskusja

Dodano 9. lutego 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Konkurs w oczach recenzentów merytorycznych - dyskusja

dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska, WF
dr hab. Rafał Moczkodan, WF
prof. dr hab. Marek Jeziński, WPiSM
dr Mieczysław Kunz, WNoZ