Wysokie stypendia dla przyszłych chemików

Dodano 22. marca 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Dziekan Wydziału Chemii UMK, prof. J. Łukaszewicz, zaprasza na studia chemiczne. Przyszli studenci będą otrzymywać miesięcznie 1000 złotych.

Zespół redakcyjny UMK TV
M.Krzyżanowska, K.Pochylski