Wynalazki - Węgiel z chitozanu

Dodano 7. lutego 2013 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Chityna jest jednym z najliczniej występujących w przyrodzie materiałem organicznym, drugim co do ilości, po celulozie, polimerem naturalnym. Stanowi główny składnik szkieletu zewnętrznego zwierząt takich jak: skorupiaki (kraby, mięczaki) i owady. Chitozan otrzymywany podczas procesów chemicznych z chityny stanowi wyjściowy surowiec w zaproponowanej przez naukowców Katedry Chemii Materiałów, Adsorpcji i Katalizy Wydziału Chemii UMK metodzie wytwarzania materiałów węglowych bogatych w azot.

Realizacja: J. Janik, T. Rutkowski