Wyjątek od ogólnych zasad dziedziczenia

Dodano 22. kwietnia 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Igor Adamczyk, Uniwersytet Warszawski