Wybory Prorektorów UMK

Dodano 2. kwietnia 2012 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Retransmisja wyborów władz rektorskich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w kadencji 2012-2016.