Współpraca UMK z lotniskiem w Bydgoszczy i Lufthansą

Dodano 31. października 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, linii lotniczej Lufthansa oraz Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. 17 października podpisali list intencyjny w sprawie wspólnego promowania i rozwoju na globalnym rynku, ze szczególnym uwzględnieniem regionu azjatyckiego.

Celem współpracy jest dążenie do zwiększenia rozpoznawalności UMK na arenie międzynarodowej oraz zapewnienie pracownikom, studentom (także zagranicznym) oraz gościom UMK dogodnych połączeń międzynarodowych. Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa kujawsko-pomorskiego (za pośrednictwem Portu Lotniczego Bydgoszcz i linii lotniczej Lufthansa) sprzyjać będzie nie tylko promocji regionu, ale również oferty kształcenia, potencjału oraz wyników badań naukowych pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Podpisanie listu odbyło się na płycie lotniska w Bydgoszczy, a sygnatariuszami dokumentu byli: JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Tomasz Moraczewski oraz Country Manager Lufthansa Group Poland Frank Wagner.