Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Dodano 5. marca 2008 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Przedstawiony materiał opisuje wsparcie socjalno-bytowe, materialne i
dydaktyczne dla studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Dokument zawiera krótką charakterystykę
dostosowania architektonicznego oraz przegląd niektórych udogodnień dostępnych
w wybranych jednostkach Uczelni.