„W poszukiwaniu prawdy. ..." - rozpoczęcie konferencji

Dodano 18. kwietnia 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Organizatorem konferencji było Koło Naukowe Cooperatores Veritatis im. Benedykta XVI, Wydział
Teologiczny UMK oraz Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI. Celem konferencji ma być interdyscyplinarne spojrzenie na prawdę o Bogu, człowieku i świecie.