V Debata Kopernikańska

Dodano 26. listopada 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
W spotkaniu udział wzięli Grzegorz Miecugow (TVN), Andrzej Stankiewicz(Newsweek) oraz Marek Nienartowicz (Nowości).

Zespół redakcyjny UMK TV
M.Krzyżanowska, J.Janik, K.Pochylski