Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego ...

Dodano 23. lutego 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Publiczna prezentacja założeń projektu pt. Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb dydaktyki i nauki całego kraju.

Projekt jest przygotowywany w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020, Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.