The history of the international criminal justice system and what it has become today.

Dodano 28. października 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Dr Patrycja Grzebyk, Professor of Law at theUniversity of Warsaw