Syntex Technologies Sp. z o.o.

Dodano 4. lipca 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Prezentacje uczestników- Forum Przedsiębiorczości Akademickiej 2017.