Sport i Wellness na UMK

Dodano 26. czerwca 2017 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Sport i wellness – to niezwykle atrakcyjna, nowa propozycja dla kandydatów na studia. Specjalne spotkanie poświęcone temu kierunkowi oraz sytuacji sportu studenckiego odbyło się 22 maja w zmodernizowanej przystani sportów wodnych AZS.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz UMK, dziekani trzech wydziałów zaangażowanych w prowadzenie kierunku sport i wellness (Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi oraz Wydział Nauk Pedagogicznych), a także osoby na co dzień zaangażowane w sportowe życie na naszej Uczelni – trenerzy, działacze AZS UMK i Uniwersyteckiego Centrum Sportowego. O licznych działaniach prosportowych na Uniwersytecie mówił Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej prof. Andrzej Sokala, a szczegóły programowe nowego kierunku oraz profil absolwenta przedstawił prof. Radosław Muszkieta z Wydziału Nauk o Ziemi. Warto podkreślić, że wprowadzenie nowego kierunku do oferty UMK odbywa się w kontekście planowanej rozbudowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika od kilku lat podejmuje działania, których celem jest stworzenie odpowiednich warunków do studentów uprawiających sport kwalifikowany. Sportowcy posiadający co najmniej I klasę sportową uzyskują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, najlepsi sportowcy-studenci I roku otrzymują specjalne stypendium rektorskie, stworzona została również możliwość uzyskania bezpłatnego miejsca w domu studenckim.