Self-Service Business Intelligence w MŚP – możliwości, bariery, zagrożenia

Dodano 3. maja 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Wystąpienie dra hab. Jacek Cypryjański, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego.