Rola wolontariusza w zakładzie karnym- praktyczne aspekty pracy na rzecz readaptacji społecznej osadzonych

Dodano 22. kwietnia 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Szymon Serek, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie