Reklamowe pranie mózgu- spotkanie popularno-naukowe

Dodano 21. grudnia 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Cykl spotkań "Gwiazdy-Nauka-Społeczeństwo" dotyczy istotnych społecznie zagadnień, które mogą być opisane w sposób naukowy a jednocześnie mogą być scharakteryzowane przez praktyków odwołujących się do opinii "zwykłych ludzi". Wiele z tych problemów jest postrzeganych w stereotypowy sposób, który bazuje na błędnych z naukowego punktu widzenia przekonaniach ugruntowanych w społeczeństwie. Często też występuje nieznajomość podstaw prawnych dla określonych działań społecznych. Konfrontacja wiedzy naukowej i "praktycznej" powinna przyczynić się do lepszego zrozumienia istoty poruszanych problemów. Spotkania organizowane są w formie możliwie najbardziej sprzyjającej odbiorowi tj. w formie tzw. kawiarni naukowej. Inicjatorem cyklu jest dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK profesor Jerzy Łukaszewicz. W pierwszym spotkaniu- "Reklamowe pranie mózgu" uczestniczyli: prof. Dariusz Doliński (SWPS), Dariusz Kubuj (przedstawiciel branży reklamowej) oraz Jerzy Rafalski (astronom z toruńskiego planetarium).