Regulacja zatrudnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie na gruncie prawa polskiego

Dodano 22. kwietnia 2016 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Patrycja Krótka, Marta Kulik Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu