Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce.

Dodano 12. marca 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Spotkanie prof. dr hab. Andrzeja Radzimińskiego, rektora UMK i dr. Dominika Antonowicza, doradcy minister nauki i szkolnictwa wyższego ze społecznością akademicką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.