Radioteleskop w Piwnicach

Dodano 21. maja 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Film przedstawiający największy w kraju i jeden z największych w Europie
radioteleskop, mieszczący się w Centrum Astronomicznym UMK w Piwnicach
pod Toruniem.

Studencki Zespół Redakcyjny UMK TV
Damian Daniłowicz, Maciej Kaszyc