Qlik Sense jako narzędzie Business Intelligence

Dodano 3. maja 2018 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Wystąpienie Michała Nurzyńskiego z Hogart Business Intelligence Sp. z o.o.