Puchar Wydziału 2010

Dodano 11. stycznia 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Puchar Wydziału to cykliczna już impreza organizowana przez studenckie Koło Naukowe Praktycznych Umiejętności Biznesowych, kierowane przez doktora Michała Pietrzaka z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Podczas zabawy studenci trzech kierunków WNEiZ: ekonomii, zarządzania i finansów rywalizują o Puchar Dziekana. W tym roku zwyciężyła drużyna zarządzania, której kapitanem był dr Jerzy Romański z WNEiZ UMK.

Całkowity dochód z imprezy przekazywany jest na rzecz dzieci z Grabia.

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, K. Pochylski, A. Szadowiak