Prorektor Andrzej Tretyn

Dodano 3. lutego 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Film przedstawiający sylwetkę prof. Andrzeja Tretyna, Prorektora do spraw Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. Kolejna część cyklu prezentującego nowe władze rektorskie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Czytał:
Tomasz Rutkowski