Prof. Małłek doktorem honoris causa UWM

Dodano 29. września 2009 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Sylwetka profesora Janusza Małłka z Wydziału Nauk Historycznych UMK

Zespół redakcyjny UMK TV
M.Krzyżanowska, J.Janik