Prof. J. Kurowski gościnnie wykładał na WPiA UMK

Dodano 14. października 2010 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
W ubiegłym roku akademickim na Wydziale Prawa i Administracji UMK gościnnie wykładał prof. John Kurowski, prawnik z USA. Rozmowę z Profesorem na zakończenie jego pobytu w Toruniu przeprowadził dr Karol Dobrzeniecki z Katedry Teorii Prawa i Państwa WPiA UMK.

Tłumaczenie - dr K. Dobrzeniecki

Zespół Redakcyjny UMK TV
M. Krzyżanowska, J. Janik