Prof. dr hab. Włodzisław Duch

Dodano 9. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt badawczy pt. Ocena wpływu bodźców sensorycznych na odpowiedź relaksacyjną indukowaną za pomocą sesji biofeedback (BioSen)
Główny opiekun: prof. dr hab. Włodzisław Duch
Pomocniczy opiekun: prof. dr hab. Edward Jacek Gorzelańczyk