Prof. dr hab. Włodzisław Duch

Dodano 9. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt badawczy pt. Klasyfikacja dwuwymiarowych sygnałów okulograficznych do oceny aktywności sakadycznej (Klas2Sa)

Główny opiekun: prof. dr hab. Włodzisław Duch
Pomocniczy opiekun: prof. dr hab. Edward Jacek Gorzelańczyk