Prof. dr hab.Wiesław Nowak

Dodano 9. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt badawczy pt. Badanie wpływu substancji neuroaktywnych na strukturę i funkcję wybranych białek błonowych

Główny opiekun: prof. dr hab. Wiesław Nowak
Pomocniczy opiekun: prof. dr hab. Maria Stankiewicz