Prof. dr hab. Sławomir Rybicki

Dodano 9. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt badawczy pt. Zastosowanie metod niezmienniczej analizy nieliniowej do badania istnienia i bifurkacji centralnych konfiguracji pewnych zagadnień mechaniki nieba

Główny opiekun: prof. dr hab. Sławomir Rybicki
Pomocniczy opiekun: prof. dr hab. Andrzej Maciejewski