Prof. dr hab. Leszek Meissner

Dodano 8. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt badawczy pt. Rozwój i zastosowanie wieloreferencyjnych metod sprzężonych klasterów w opisie stanów podstawowych i wzbudzonych układów atomowych i molekularnych

Główny opiekun: prof. dr hab. Leszek Meissner
Pomocniczy opiekun: dr hab. Monika Musiał