Prof. dr hab. Hanna Dahm

Dodano 8. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt badawczy pt. Badanie molekularnych mechanizmów adhezji mikroorganizmów

Główny opiekun: prof. dr hab. Hanna Dahm
Pomocniczy opiekun: prof. dr hab. Aleksander Balter