Prof. dr hab.Halina Kaczmarek

Dodano 8. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt badawczy pt. Polimery wrażliwe na bodźce zewnętrzne – „inteligentne” materiały do zastosowań w nowoczesnych technologiach

Główny opiekun: prof. dr hab.Halina Kaczmarek
Pomocniczy opiekun: prof. dr hab. Ryszard Czajka