Prof. dr hab. Edward Szłyk

Dodano 9. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt badawczy pt. Synteza i badania strukturalne kompleksów metali przejściowych z chiralnymi zasadami Schiffa oraz ich zastosowanie jako materiałów fluorescencyjnych

Główny opiekun: prof. dr hab. Edward Szłyk
Pomocniczy opiekun: prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz