Prof. dr hab. Bogusław Buszewski

Dodano 8. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt badawczy pt. Analiza transkryptomów biorących udział w procesach biochemicznych i metabolicznych w wątrobie specyficznych dla rasy i tkanki genomu Bos taurus przy różnych etapach przyrostu masy ciała

Główny opiekun: dr hab. Chandra Shekhar Pareek, prof. UMK
Pomocniczy opiekun: prof. dr hab. Bogusław Buszewski