Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

Dodano 8. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt badawczy pt. Genetyczne determinanty odpowiedzi na chemioterapię ostrej białaczki mieloblastycznej i limfoblastycznej u dzieci

Główny opiekun: prof. dr hab. Andrzej Tretyn
Pomocniczy opiekun: prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński