Prof. dr hab. Andrzej Kus

Dodano 9. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt badawczy pt. Obrazowanie dużych obszarów nieba radiową matrycą odbiorczą przy pomocy 32 metrowego radioteleskopu

Główny opiekun: prof. dr hab. Andrzej Kus
Pomocniczy opiekun: prof. dr hab. Adam Jakubowski