Prof. dr hab. Aleksander Balter

Dodano 8. czerwca 2011 r.

Więcej filmów na stronie tv.umk.pl
Projekt badawczy pt. Badanie wpływu promieniowania UV na kolagen w mikro- i nanoskali

Główny opiekun: prof. dr hab. Aleksander Balter
Pomocniczy opiekun: dr hab. Alina Sionkowska, prof. UMK